Więcej niż slogan
Różnorodność i włączanie w firmie Ralph Lauren

“Bądź tym, kim chcesz być. I nie ograniczaj się do jednego wyboru.”

Nasze zobowiązanie

Inspirujemy się różnorodnością, autentycznością i dziedzictwem wszystkich naszych pracowników. Wspólnie – umocnieni naszymi różnicami, unikalnymi doświadczeniami i środowiskami – nadal będziemy pozytywnie wpływać na naszych pracowników, naszą firmę oraz otaczający nas świat.

Nasza misja

Nasza koncentracja na różnorodności i włączaniu jest naszą centralną wartością. Tworzymy środowisko, w którym wszyscy ludzie mają poczucie przynależności i mogą się w pełni realizować.

Wspieramy kulturę włączania poprzez zestaw pryncypiów, które towarzyszą pracownikowi przez całą jego przygodę w Firmie.
W Ralph Lauren dbamy o:

  • Szukanie możliwości zwiększania różnorodności talentów oraz zapewnianie równych szans na rozwój kariery.

  • Umacnianie pracowników poprzez grupy pracownicze RL i społeczności, które umożliwiają im udział w budowaniu i wzmacnianiu naszej kultury.

  • Wspieranie świadomego włączania poprzez zapewnianie otwartego dialogu, wiedzy poprzez edukację oraz odpowiedzialności liderów.

  • Docenianie różnorodności osób i środowisk poprzez docenianie i angażowanie pracowników, w tym w ramach działań podczas miesiąca dziedzictwa, działań filantropijnych poświęconych różnorodności czy inwestycji w społecznościach.

Wszyscy nasi pracownicy, klienci i interesariusze dostarczają unikalnych atutów tworząc grupę osób o zróżnicowanych punktach widzenia.
Mamy pięć filarów, na których skupiamy się w skali globalnej: Wielokulturowość, Niepełnosprawność, Płeć, LGBTQ+ oraz Wielopokoleniowość.

“Koncentracja na włączaniu i różnorodności jest nie tylko dobra dla firmy i naszych zespołów – to również nasz moralny obowiązek. Każdy ma nieodłączne prawo do godności oraz poszerzania swoich możliwości. Nikt nie powinien być poddawany stereotypom, uciszany ani pomijany. Wraz z Ralphem chcemy stworzyć sytuację, w której wszyscy będziemy wspólnie popierać nasze wartości w czasie wystawienia ich na próbę, oraz będziemy odzwierciedlać w wersji mikro otaczający nas świat ”

- Patrice Louvet, CEO

Podejmowanie działań w obszarze Różnorodności i włączania

Ralph Lauren z dumą wypełnia zobowiązanie CEO Action for Diversity &: InclusionTM, Parity.orgTM oraz przestrzega standardów działania zgodnych z prawami człowieka LGBTI ONZ. Rozumiemy, że różnorodność i włączanie to zagadnienia złożone. Wierzymy, że musimy mierzyć się z potrzebami naszych zróżnicowanych pracowników i klientów w sposób uczciwy i otwarty, zapewniając równe szanse każdemu.

Zobowiązanie do podejmowania działań oznacza, że:

  • Nadal pracujemy nad tym, aby nasze miejsce pracy było oparte na zaufaniu, prowadząc skomplikowane i czasem trudne rozmowy na temat różnorodności i włączania.

  • Dalsze wdrażanie i poszerzanie edukacji na temat nieświadomych uprzedzeń.

  • Zwiększona reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z co najmniej jedną kobietą na każde dostępne stanowisko na poziomie wiceprezesa i wyższym, w tym na szczeblu wykonawczym i w zarządzie.

“ Angażujemy się w budowanie kultury, gdzie zróżnicowane doświadczenia i perspektywy są mile widziane i cenione, ponieważ wierzymy, że bardziej otwarte środowisko sprzyja lepszej działalności biznesowej. ”

- Roseann Lynch, wiceprezes, główny specjalista ds. kadr

Nasze postępy w obszarze Różnorodności i włączania

Zrozumienie, że różnorodność i włączanie są niezbędne do odniesienia sukcesu, to dopiero pierwszy krok. To poprzez nasze działania i wysiłki zmieniamy cele w rzeczywistość. Nasza kompozycja demograficzna w roku 2018 została przedstawiona poniżej.

Gotowi na rozpoczęcie własnej przygody?