Dużo więcej niż praca

Wsparcie dla powiększających się rodzin

W ramach naszego programu Adoption Assistance Program uprawnieni pracownicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z adopcją, w tym kosztów usług prawnych, aplikacji, kosztów sądowych, kosztów związanych z imigracją, transportem i innych.

Po roku pracy uprawnieni pracownicy mogą wziąć do czterech tygodni urlopu związanego z narodzinami, adopcją lub opieką zastępczą dziecka – płatnego w wymiarze 100% stawki wynagrodzenia!

Elastyczność pracy

W niektórych regionach oferujemy elastyczny czas pracy, dając pracownikom firmy więcej swobody w organizacji swojego dnia oraz lepszego wykorzystania swojego czasu. Elastyczny czas pracy umożliwia pracownikom etatowym “elastyczne” rozpoczynanie i kończenie standardowego dnia pracy po uzyskaniu zgody przełożonego, w zależności od wyników, zobowiązań zawodowych, możliwości zespołu, a także możliwości pracownika do tymczasowego lub stałego powrotu do normalnego harmonogramu pracy w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Zachowanie równowagi na linii praca-życie prywatne

Oprócz dogodnej polityki dotyczącej urlopu wiele z naszych biur na całym świecie oferuje inicjatywę Summer Fridays – możliwość wzięcia dodatkowych czterech dni urlopu w okresie od czerwca do września.

To jeszcze nie wszystko! Uprawnieni pracownicy mają także dzień wolny w swoje urodziny w ramach naszego programu płatnych dni wolnych.

Ochrona
i wsparcie finansowe

Uprawnionym pracownikom (w oparciu o oferty regionalne) RL oferuje różne programy stworzone, aby pomagać im w osiąganiu bezpieczeństwa finansowego. Oferty te mogą obejmować rozbudowane świadczenia emerytalne, usługi konsolidacji pożyczek studenckich, pomoc przy zarządzaniu oszczędnościami, w tym realizacji planów emerytalnych, niższe ceny w tysiącach hoteli na całym świecie niedostępne dla ogółu klientów, pomoc przy ubezpieczeniach samochodu czy domu, a nawet ubezpieczeniach zwierząt domowych!

Program rabatów pracowniczych

Po co pracować w sklepie, skoro nie mam nawet zniżek? Będąc naszymi ambasadorami, pracownicy mogą korzystać z rabatów na produkty marek Ralph Lauren, jak również z wyprzedaży serii próbnych czy dodatkowych rabatów pracowniczych przez cały rok.

To jeszcze nie koniec…

Oczywiście uprawnieni pracownicy mają także dostęp do podstawowych korzyści: ubezpieczenia medycznego, ubezpieczenia na życie oraz benefitów dla partnerów (różniących się w zależności od lokalizacji).

Gotowi na rozpoczęcie własnej przygody?