Víc než jen značka
Různorodost & začlenění ve společnosti Ralph Lauren

“Be anything you want to be. And be many things.”

Náš závazek

Inspiruje nás různorodost, autentičnost a historický odkaz všech našich lidí. Společně, posíleni našimi rozdíly, jedinečnými zkušenostmi a zázemím, budeme nadále vytvářet pozitivní vliv na lidi, naši firmu a svět.

Naše mise

Základem našich hodnot je zaměření se na různorodost a začlenění. Vytváříme prostředí, kde mají všichni naši lidé smysl pro sounáležitost a mohou usilovat o to, aby ze sebe vydali to nejlepší.

Podporujeme kulturu začlenění díky principům, které jsou uplatňovány v průběhu celého života zaměstnanců v naší společnosti.
Ve společnosti Ralph Lauren jsme zavázáni k následujícímu:

  • Hledání rozmanitých talentů a zajištění rovných příležitostí pro kariérní rozvoj a růst.

  • Podpora našich lidí prostřednictvím skupin a komunit zaměstnanců RL, které našim zaměstnancům umožňují zaujmout svou roli při posilování naší kultury.

  • Podpora vědomého začlenění zajištěním otevřeného dialogu, znalostí získaných vzděláváním a odpovědnosti ve vedení.

  • Oslava všech různorodých lidí a zázemí díky uznání a zapojení zaměstnanců zaměřené na tradiční aktivity v rámci měsíce historického odkazu, různorodé filantropie a investice do komunit.

Všichni naši zaměstnanci, spotřebitelé i investoři mají jedinečnou kombinaci silných stránek a různorodého myšlení.
Zaměřujeme se na pět globálních pilířů: Multikultura, zdravotní nezpůsobilost, pohlaví, LGBTQ+ a různé generace.

“Zaměření na začleňování a různorodost je dobré nejen pro podnikání, ale také pro naše týmy – je to také naše morální povinnost. Každý z nás má neodmyslitelné právo na důstojný lidský život a širokou škálu příležitostí. Nikdo by neměl být brán stereotypně, utišován ani přehlížen. Ralph a já usilujeme o to, abychom společně stáli za svými hodnotami, kdykoli jsou prověřené a stávají se mikrokosmem kultury, jakou hledáme ve světě kolem nás”

- Patrice Louvet, generální ředitel

PRACUJEME NA RŮZNORODOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ

Ralph Lauren je hrdým členem iniciativ jako jsou CEO Action for Diversity & InclusionTM, Parity.orgTM pledge a standardy chování LGBTI SN pro lidská práva. Víme, že různorodost a začleňování jsou mnohovrstvé záležitosti a věříme, že obavy a potřeby našich rozmanitých zaměstnanců a zákazníků musíme řešit čestně a zvyšovat tak rovnost pro všechny.

S tím, jak měníme slova v činy, zavazujeme se k následujícímu:

  • Pokračování ve snaze, aby naše pracoviště bylo důvěryhodným prostředím a my měli komplexní a někdy i komplikované konverzace o různorodosti a začleňování.

  • Pokračování v implementaci a rozšiřování vzdělávání v oblasti podvědomých předsudků.

  • Zvyšování zastoupení žen na vedoucích pozicích tak, že na pohovor na každou vedoucí pozici, viceprezidentů a vyšších, včetně C-suite a rady, pozveme alespoň jednu ženu s potřebnou kvalifikací.

“ Zavázali jsme se přijmout kulturu, v rámci které jsou různé zkušenosti a pohledy vítány a podporovány, protože věříme, že vstřícnější prostředí vede k lepší práci. ”

- Roseann Lynch, výkonná viceprezidentka, hlavní personalistka

Jak postupujeme v oblasti různorodosti a začlenění

Uvědomit si, že různorodost a začlenění je klíčovým momentem pro náš úspěch, představuje jen jeden krok. Tento cíl se stává skutečností až díky naší činnosti a našemu úsilí. Níže se můžete podívat na naše demografické zastoupení v roce 2018.

Jste připraveni začít svou vlastní cestu?